SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Sylvia Fleming Crocker: A Gestalt álommunka pszichodramatikus megközelítésben
Sze 7th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

Sylvia Fleming Crocker: A Gestalt álommunka pszichodramatikus megközelítésben

Az álommunkának ez a módszere a pszichodráma Gestalt változatát alkalmazza: a szerepcserét alkalmazva az álomlátó mondja ki az összes szót, ahelyett, hogy a többiekkel játszatná el azt a szerepet, amit az álomlátó leírása alapján rögtönöznének. Így minden álomanyag az álomlátótól származik, leggyakrabban az álomlátó egy lényegi üzenetet fedez fel az álommunkán keresztül. Mivel sok csoporttag ténylegesen a munka részévé válik, így ennek a megközelítésnek sokféle hozadéka van a terápiás csoportfolyamat életére.

Ez különösen erőteljes a visszatérő álmokkal való munkában, ahol is az álomlátó újra és újra arra kényszerül, hogy szembenézzen azokkal az egzisztenciális kérdésekkel, amelyek mindezidáig megoldatlanok vagy feldolgozatlanok maradtak.

Az a meglátásom, hogy az álomtevékenység a szervezet önszabályozó képességének megjelenési formája, valamint azonkésztetésnek is, hogy mindent egy működőképes egésszé formáljon.

Álmainkon keresztül valódi énünk (self) az elidegenedett részeivel való egységet és megoldást keres bizonyos feldolgozatlan témákra, hogy ezáltal azokat élete szerves részévé tegye. Az álmok jelentése az álom részei között létrejövő kapcsolat és párbeszéd során bukkan elő.

Bízom benne, sikerül más terapeutákat is arra bátorítanom, hogy használják ezt a dramatikus módszert Gestalt álommunkájuk során.

DSC_0170

Sylvia Fleming Crocker, Budapesten, 2009 augusztus


Itt tudsz jelentkeznia novemberi 28-29. tréningre:

Nemeskéri L. Péter

06 30-292 13 86

gestalt@pszicholog.us

NEW CODE NLP Műhely: Hit, hiedelemváltozás
máj 25th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

Szeretettel várjuk

2009. május 28.-án csütörtökön, 18 órakor

a NEW CODE NLP Műhely

hit

Hit, hiedelemváltozás

című bemutató tréningjére, melyet

Kovács Magdolna

nemzetközi NLP tréner vezet  

– Ezt nem hiszem! – mondta Alice.

– Nem? – szánakozott a Királynő. – Próbáld meg elhinni: végy mély lélegzetet, és hunyd be a szemed!

– Alice nevetett.

– Nincs értelme  –  mondta –, a lehetetlent nem hiheti el az ember!

– Szerintem nincs elég gyakorlatod –  mondta a Királynő.

– Én a te korodban naponta félórán át csak ezt gyakoroltam. Volt úgy, hogy már reggeli előtt hat lehetetlen dolgot elhittem.                                                                                           – Lewis Caroll: Alice Tükörországban

Hiedelmek

Hiedelmeknek, az NLP-ben, azokat az általánosításokat nevezzük, melyeket másokkal, a világgal és magunkkal kapcsolatban alkotunk, amelyek működtető alapelveinkké válnak. Úgy teszünk, mintha igazak lennének, és valóban: számunkra igazzá is válnak…

Noam Chomsky nyelvészprofesszor nyelvünk szerkezetét vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy általános nyelvhasználatunkban törléseket, torzításokat és általánosításokat fedezhetünk fel.

Ebben az összefüggésben a hit vagy hiedelem az általánosítás szélsőséges példája.

Míg egyes hiedelmeink támogathatnak bennünket, hogy kiemelkedő eredményeket érjünk el, addig más hiedelmeink korlátozhatnak, vagy akár messzemenőkig működésképtelenné tehetnek bennünket.

A műhely témái:

Talán Önnek is volt már hasonló gondolata, vagy hallott már ilyen jellegű kijelentéseket?

• Ezt én biztosan nem tudom megcsinálni, hozzá sem fogok.

• Az egész családom szegény, mi ennyire vagyunk képesek, nekünk ez jutott.

• Fiam, ezt csak így lehet megcsinálni.

• Csak diplomával lehet jó álláshoz jutni.

• Magyarországon mindenki csal.

• A lányokkal ciki játszani.

• Az ember felnőtt korában már nem tud megváltozni.

stb, stb.

Ez alkalommal azzal  foglalkozunk, hogyan kezelhetjük ezeket a kijelentéseket.

Gyakorolni fogjuk felismerni saját korlátozó hiedelmeinket.

Arra keressük a választ, miként tudjuk értékeinket céljainkhoz igazítani?

Mindenkit szeretettel várunk, első látogatónak a belépés ingyenes és kötelezően ajánlott!

                                                                                                                                                                         Végh Ildikó 

Hozzájárulás: AZ ELSŐ LÁTOGATÓKNAK A  MŰHELYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!

                       további alkalmak: 1200 Ft

                       diákoknak, nyugdíjasoknak: 600 Ft 

Maximális létszám: 20 fő (Jelentkezését beérkezési sorrendben tudjuk elfogadni!)

Jelentkezés, további információ:

Végh Ildikó, E-mail: i.vegh@newcode.hu; Tel.: 06 30 538-8489

Helyszín: Newcode Oktató Központ, Budapest, VI. Munkácsy Mihály utca 27. I. 3.

A traumatizált test és lélek pszichoterápiája
máj 25th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

 

A traumatizált test és lélek pszichoterápiája

test


Kezdési időpont: 2009. május 29.
Jelentkezési határidő: 2009. május 29.

Szomato-pszichoterápiás workshop
2009. május 29-31. (péntek, szombat és vasárnap)
Rubens Kignel kiképző pszichoterapeuta

A tréningről

Rubens Kignel által vezetett pszichoterápiás műhely során a résztvevőknek a testtel történő pszichoterápiás munka megtapasztalására, alkalmazásának az elmélyítésére nyílik lehetőségük, de módot ad “sajátélmény” szerzésére is, a személyes problémákkal való foglalkozásra. A résztvevők mély, személyes belátásokat hozó élményekre számíthatnak (szomato-pszichoterápiás gyakorlatok, verbális feldolgozás stb.), tiszteletben tartva mindenki határait, pillanatnyi nyitottságának a fokát az önismeret mélyítésében, ugyanakkor a műhely egyben innovatív szakmai képzésnek is tekinthető a szomato-pszichoterápiák terén.

A tolmácsolással megtartott műhelyre várjuk mindazokat, akik megkezdték a szomato-pszichoterápiás képződésüket. Számukra a workshop 30 órája a sajátélmény óraszámába beszámításra kerül, a részvételről az EEPSSA és a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület tanúsítványt ad. Jelen műhely egy nyitott workshop, természetesen azokat is szívesen várjuk, akik nem szeretnének elköteleződni a szomato-pszichoterápia módszere mellett, viszont szívesen részt vennének egy érdekes, Magyarországon kevésbé ismert módszereket bemutató pszichoterápiás műhelyen.

Kiképző pszichoterapeuta: Rubens Kignel, a Pesso Boyden System Psychomotor Pszichoterápiás Kiképző Intézet tanulmányi vezetője (Rua Pascoal Vita 682, Sao Paolo, Brazil SP 05445 001).

A szomato-pszichoterápiákról és Rubens Kignel megközelítéséről

A szomato-pszichoterápiák a testet, mint pszichés és fizikai valóságot helyezik a terápiás munka fókuszába, hiszen ezekben a módszerekben a verbalitáson túl a testséma, a testkép libidinális struktúrája és társas jelentése is fontos szerepet kap. A preverbális élmények rendkívüli jelentőséggel bírnak a szomato-pszichoterápiákban: e technikákkal az igen korai (akár pre- és perinatális) tapasztalatok testi érzetek szintjén őrzött lenyomatai is előhívhatók. A szomato-pszichoterápiák a szavakon túl a test megéléséhez, a testélményhez köthető képzeteket, a testsémát tekintik a terápiás munka egyik fontos kiindulópontjának. Céljuk a verbális feltáró, támogató munka mellett a “testre íródott múlt”, a korai életszakaszok preverbális neuro-muszkuláris lenyomataihoz köthető archaikus affektusok, és az ezekhez társuló emlékek, emlékfoszlányok, illetve a rájuk épülő élményszerveződési minták feltárása, tudatosítása, vagyis a “test tudattalanjának” a feltárása, átdolgozása, élettörténetbe való integrálása.

Rubens Kignel által képviselt szomato-pszichoterápiás megközelítésben a terapeuta és a kliens közötti kapcsolat alapvető fontossággal bír a traumával folytatott munka sikerességének tekintetében. A jó terápiás kapcsolat felidézi a gyermeknek az őt gondozó szülőhöz való kötődését azáltal, hogy hasonló biztonságérzetet ébreszt. Winnicott nyomán a biztonságot nyújtó pszichoterapeutát “elég jó terapeutának” nevezhetjük, mert képes a megfelelő ráhangolódásra, illetve verbális és testi kommunikációra (test-tudatosságra). A lelki sérülésekkel és traumákkal kapcsolatos testi pszichoterápiás munka az elméleti ismereteken túl különleges képességeket igényel a terapeuta részéről, mint amilyen az érzékenység, érettség, a testi ráhangolódás képessége. A kapcsolat ritmusa is jelentőséggel bír, mely magában foglalja a fokozatos közeledést (esetleg optimális távolságtartást), a (testi) tudatosságot, a határok tiszteletét, és a test terápiába vonásának megfelelő ütemét. Amennyiben a terapeuta képes rá, hogy megfigyelje, felismerje és kövesse a kliens szükségleteit, igényeit, elfogadva védekező mechanizmusait, tisztelve a benne lakozó gyermeket, ezáltal segíti a kliens személyiségének felnőtt részét is, hogy korrektív emocionális tapasztalás mellett, amennyiben szükséges, felidézhesse a traumatikus élményeket, de ezúttal nem, mint passzív áldozat, hanem mint egy felnőtt, aki képes egy új perspektívából újraértelmezni mindazt, ami vele történt.

A súlyosan traumatizált páciensek esetében különösen fokozott figyelmet kell fordítani a terapeuta és a kliens közötti kapcsolat ritmusára, hiszen ezek a kliensek nagyon érzékenyek a testtel dolgozó pszichoterápiás (szomato-pszichoterápiás) beavatkozásokra. Tudni kell várni, kivárni a kliens válaszaira, de az is fontos, hogy a terapeuta ne csak a testi traumatikus reakciókra figyeljen (hyper arousal, felszínes légzés, remegés, stb.), hanem a jóllét és a kompetencia állapotának a jeleire is (ellazulás pillanatai, normális légzés, izom-egyensúly, stb.).

A terapeuta azon képessége, hogy megértse a testben munkáló erők bonyolultságát, elengedhetetlenül szükséges a test szintjén rögzült elakadások feloldásához és az érzetek áramlásnak biztonságos megéléséhez. A terapeuta elkezd figyelni a “belső gyermekre”, amihez való kapcsolódás elvezet a felnőtthöz való kapcsolódáshoz. Rubens Kignel módszere abban különbözik a klasszikus pszichoanalitikus/pszichodinamikus megközelítéstől, hogy az áttétel, a viszontáttétel jelensége mellett figyelmet fordít a testi áttétel és a testi viszontáttétel jelenségének felismerésére, hasznosítására.

A kliens felnőtt oldalának nem csak arra van szüksége, hogy tanuljon azokról az észlelésekről, érzésekről és érzelmekről, amiket nehéz kezelnie, mert összekapcsolódtak valamilyen traumatikus eseménnyel, hanem arra is, hogy ráébredjen, arra, mivel idézi elő/tartja fenn ezeket, és hogyan kapcsolódnak ezek az élmények a benne lakozó traumatizált gyermekhez. Rubens Kignel szomato-pszichoterápiás módszerének az alkalmazása során egyszerre figyelünk a kognitív és a vegetatív reakciókra, miközben pozitív tapasztalások által segítjük a kliens megküzdését a gyermeket ért traumából eredő intenzív élményekkel, érzelmekkel és észleletekkel, illetve támogatjuk az elengedést. Ehhez nélkülözhetetlen a terapeuta folyamatos párbeszéde a kliens gyermeki és felnőtt részével egyaránt, ahogy az is, hogy segítse a klienst abban, hogy belső dialógust alakítson ki a benne élő gyermeki résszel, mely (f)elismerése a kliensben rejlő pozitív erőforrássá válik.

A szomato-pszichoterápiás képzésről

Akiket komolyan érdekel a szomato-pszichoterápia módszere, bekapcsolódhatnak az EEPSSA (www.eepssa.org) által szervezett pszichoterapeuta képzésbe, ami elvégzése végén az EEPSSA által kiállított pszichoterapeuta oklevelet kaphatnak. A képzéshez szükséges óraszámot részben az EEPSSA vagy más külföldi egyesületek Magyarországra utazó kiképző-terapeutái által tartott műhelyeken, részben pedig a blokkosított saját élményű képzésben Strasbourgban, valamint az EEPSSA által felkért magyarországi elismert pszichoterápiás képzőhelyek kiképző terapeutái által tartott foglalkozásokon lehet megszerezni. További info: www.eepssa.org 

További információk:

Részvételi díj:
Új résztvevőknek 45.000 Ft; azon tagoknak, akik befizették az éves tagdíjat 40.000 Ft (számlát a helyszínen adunk).
Fizetési feltételek:
Előlegként 15. 000 Ft-ot kérünk átutalni az egyesület bankszámlájára április 30-ig, melyet a részvétel lemondása esetén nem áll módunkban visszatéríteni, de számlát adunk róla.
A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület bankszámla száma:
11600006-00000000-27884005 (Erste Bank).

Időpont:
2009. május 29.-30.-31. , 10:00-18:00-ig (a helyszínre 9 órától lehet érkezni)

Helyszín:
1077 Budapest, Nefelejcs u. 58., Mandala Jógaközpont

Érdeklődés és jelentkezés:

Indries Krisztián

krisztiani@yahoo.com
06 20 432 2543

Sarkadi-Nagy Szilvia
marvanyka@gmail.com
06 30 280 1985

Fontos: A jelentkezéseket az előlegek beérkezési sorrendjében tekintjük regisztráltnak. Akik még nem vettek részt szomato-pszichoterápiás tréningjeinken, azok számára javasoljuk, hogy egy rövid bemutatkozó és tájékoztató beszélgetés céljából egyeztessenek szervezőinkkel a regisztráció előtt.

Gyermeknevelési műhely
máj 22nd, 2009 by Nemeskéri L. Péter

Gyermeknevelési műhely

Előadás és beszélgetés Switzer Furugh-val és Raymonddal

Radio programme : No homes for heroes.  As the war ended and wav

2009. május 23, szombaton, 11 órakor


A Switzer házaspár olyan – szakértelmükön és szakmai tapasztalatukon alapuló – előadást tart, mely sokak számára bizonyára meglepetéssel szolgál majd. Arra a kérdésre keresik a választ, hogy a gyerekek – miután hosszú évek során tájékozott felfogásmódot alakítanak ki a szülői szerepről – miért nőnek fel mégis általában több pszichológiai problémával, alacsonyabb önbecsüléssel, és kevésbé készen az önálló életkezdésre és a boldog magán- és családi élet megteremtésére. Sorra veszik a fejlődéslélektan számos fontos kérdését, előadásuk egy részét pedig kiemelten a tizenéves korosztály problémáinak szentelik.

Raymond Switzer, a Tudatos udvarlás – Hogyan találjuk meg azt, akit életünk végéig szerethetünk című könyv szerzője, Gödöllőn élő kanadai pszichológus.

Magyaroszágra érkezése előtt a kanadai Bonnywille-ben, illetve Albertában, a Cold Lake régióban folytatott magánpraxist, ahol kanadai őslakosokkal is foglalkozott. Terápiás munkáját legújabban a budapesti Avicenna fogászati és orvosi klinikán végzi. Magyarországon ő az egyetlen olyan szakember, aki képesítéssel rendelkezik az úgynevezett imágó kapcsolatterápia területén, tevékenységének jó részét a párterápia teszi ki. 
 


Furugh Switzer szociológus, szakterülete az interkulturális nevelés, valamint képzett életvezetési tanácsadó. Magyarországon ő fejlesztette ki és irányítja a Meséd programot, legújabban pedig a magyarországi, vidéken élő tizenéveseket célzó programokat irányít. A Meséd program az UNESCO partnerprogramja, melynek kettős célja a családon belüli kötelékek, valamint a műveltség fejlesztése a roma közösségeken belül, azáltal, hogy az anyákat a gyermekeiknek történő olvasásra neveli. A Switzer házaspár európaszerte tartott szemináriumokat és előadásokat Németországban, Lengyelországban, Cipruson, Szlovákiában, Horvátországban, Ausztriában, Angliában, Görögországban, Csehországban, Törökországban és Olaszországban. Magyaroszágon számos helyen tartottak előadásokat, szemináriumokat, és vettek részt különböző fórumokon.
 
Külön gyermekprogram is várja az előadáson részt venni szándékozó, gyermekkel érkező szülőket.
 
Ez a szeminárium a Világnézet Kulturális Kávéház sorozatának különleges, szombati rendezvénye. 
 


A Világnézet Kávéház minden pénteken 19:00-kor érdekes kulturális programot kínál a Budapesti Bahá’í Központban. Jöjjön el, szemlélődjön és ünnepelje világunkat minden pénteken filmvetítésekkel, beszélgetésekkel, irodalmi felolvasásokkal, zenével, művészeti kiállítások megnyitójával, egy nép kulturális estjével és még többel! 
 
Minden program kétnyelvű (magyar és angol).

A belépés díjtalan.
 


Cím: 1053 Budapest, Ferencziek tere 3. II. em./4.; 27-es kapucsengő (a Curia és az Irányi utca között)

 

NLP Műhely: átkeretezés (reframing)
máj 18th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

Szeretettel várjuk

2009. május 21.-én csütörtökön, 18 órakor

NEW CODE NLP Műhely: átkeretezés (reframing) 

című bemutató tréningjére, melyet

Kovács Magdolna

nemzetközi NLP tréner vezet 

atkeretezes-2

Kovács Magdolna

nemzetközi NLP tréner vezetésével


„nagyon kényelmetlenül éreztem magamat, amikor a csengettyűt az ajtóm előtt elsietni hallottam…”   

Az átkeretezés (reframing)

 Azt a folyamatot jelöli, amelyben következetesen átértelmezzük és átértékeljük egy tapasztalat minőségét. Az átkeretezés során megváltoztatjuk az élménnyel kapcsolatos érzékelési nézőpontunkat. Az átkeretezés alapja az a feltételezés, hogy valamilyen összefüggésben minden tapasztalat értelmes és hasznos lehet.

Az alkalom témái:

• a referencia keretek (eredménykeret, ökológiai keret, bizonyossági keret, visszatérő keret, mintha keret, megegyező keret) és a disszociált/asszociált keretek

• Kritika kezelése

• Erőforrások alkalmazása

• Miként tudjuk tapasztalataink, élményeink vonatkozási kereteit más nézőpontból, megközelíteni, megérteni vagy átértelmezni úgy, hogy más jelentést adunk neki?

• Hogyan tudjuk egy állítás, szóbeli megnyilvánulás, viselkedés vagy magatartás értelmezését megváltoztatni, azzal a céllal, hogy új jelentést adjunk neki?

Mindenkit szeretettel várunk, első látogatónak a belépés ingyenes és kötelezően ajánlott!

                                                                                                                                    Végh Ildikó, programigazgató

Hozzájárulás: ELSŐ MŰHELY RÉSZVÉTEL INGYENES!

további alkalmak: 1200 Ft 

diákoknak, nyugdíjasoknak: 600 Ft 

Maximális létszám: 20 fő (Jelentkezését beérkezési sorrendben tudjuk elfogadni!)

Jelentkezés, további információ:

Végh Ildikó, E-mail: i.vegh@newcode.hu; Tel.: 06 30 538-8489

Helyszín: Newcode Oktató Központ, Budapest, VI. Munkácsy Mihály utca 27. I. 3.

Ingyenes NLP workshop a pszichológusoknal és pedagógusoknak
máj 14th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

neurolingvisztikus programozás • rendszerszemlélet a pszichológiában

Ingyenes NLP workshop a pszichológusoknal és pedagógusoknak

Kovács Magdolna,      

nemzetközi NLP tréner vezetésével

2009. május 14. csütörtök, 18 h


iskola

Napjaink kihívása a pedagógiában: hogyan fegyelmezzünk „eszközök nélkül”?

Az alkalom témái: 
• Biztos, hogy érti a diák, Ön mit mond?
• Valóban eszköztelenek vagyunk, vagy egyszerűen még nem fedeztük fel azokat?
• Reprezentációs rendszereink: a külső valóságról azért alkothatunk belső fogalmat, mert az valamilyen úton- módon eljut hozzánk. Ezt a folyamatot nevezik az NLP-ben reprezentációs rendszernek, ill. érzékszervi modalitásnak.

A reprezentációs rendszerek a következők:

                                                                       ♦ Vizuális – látás
                                                                       ♦ Akusztikus – hallás
                                                                       ♦ Kinesztetikus – test- és mozgásérzékelés
                                                                       ♦ Olfaktorikus – szaglás
                                                                       ♦ Gusztatorikus – ízlelés

Az érzékszervi nyelv        Képzelje el, hogy ezentúl:   

                                                                                   ♦ mindenkivel megtalálja a hangot
                                                                                   ♦ hasonlóan látja a dolgokat mint mások
                                                                                   ♦ osztja a véleményüket

Az NLP workshop gyakorlatain keresztül megtanulja felismerni és alkalmazni az Önnel kapcsolatban álló személy, kliens vagy diák reprezentációs rendszerét.
Eljött az idő, hogy erőforrásait élete bármely területén alkalmazza!

Szeretettel várjuk!

Végh Ildikó 
programigazgató

Maximális létszám: 20 fő (Jelentkezését beérkezési sorrendben tudjuk elfogadni!)

Jelentkezés, további információ:
Végh Ildikó, E-mail: i.vegh@newcode.hu; Tel.: 06 30 538-8489

Helyszín: Newcode Oktató Központ, Budapest, VI. Munkácsy Mihály utca 27. I. 3.

Ingyenes NLP pszichológusoknak, pedagógusoknak, május 14, 18 h
máj 6th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

neurolingvisztikus programozás • rendszerszemlélet a pszichológiában

Ingyenes NLP workshop a pszichológusoknal és pedagógusoknak

Kovács Magdolna,      

nemzetközi NLP tréner vezetésével

2009. május 14. csütörtök, 18 h

 

 

iskola

Napjaink kihívása a pedagógiában: hogyan fegyelmezzünk „eszközök nélkül”?

Az alkalom témái: 
• Biztos, hogy érti a diák, Ön mit mond?
• Valóban eszköztelenek vagyunk, vagy egyszerűen még nem fedeztük fel azokat?
• Reprezentációs rendszereink: a külső valóságról azért alkothatunk belső fogalmat, mert az valamilyen úton- módon eljut hozzánk. Ezt a folyamatot nevezik az NLP-ben reprezentációs rendszernek, ill. érzékszervi modalitásnak.

A reprezentációs rendszerek a következők:

                                                                       ♦ Vizuális – látás
                                                                       ♦ Akusztikus – hallás
                                                                       ♦ Kinesztetikus – test- és mozgásérzékelés
                                                                       ♦ Olfaktorikus – szaglás
                                                                       ♦ Gusztatorikus – ízlelés

Az érzékszervi nyelv        Képzelje el, hogy ezentúl:   

                                                                                   ♦ mindenkivel megtalálja a hangot
                                                                                   ♦ hasonlóan látja a dolgokat mint mások
                                                                                   ♦ osztja a véleményüket

Az NLP workshop gyakorlatain keresztül megtanulja felismerni és alkalmazni az Önnel kapcsolatban álló személy, kliens vagy diák reprezentációs rendszerét.
Eljött az idő, hogy erőforrásait élete bármely területén alkalmazza!

Szeretettel várjuk!

Végh Ildikó 
programigazgató

Maximális létszám: 20 fő (Jelentkezését beérkezési sorrendben tudjuk elfogadni!)

Jelentkezés, további információ:
Végh Ildikó, E-mail: i.vegh@newcode.hu; Tel.: 06 30 538-8489

Helyszín: Newcode Oktató Központ, Budapest, VI. Munkácsy Mihály utca 27. I. 3.

Sylvia Fleming Crocker gestalt-műhely, Budapesten
máj 5th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

Nagy örömmel értesítünk, hogy

Sylvia Fleming Crocker

sylvia-fleming-crocker

 a neves gestalt terapeuta

2009. augusztus 29-30. szombat-vasárnap

Magyarországon  gestalt-műhelyt tart

 

Sylvia Crocker a neves gestalt terapeuta, a nagy sikert aratott: A Well Lived Life:

Essays in Gestalt Therapy, című könyv szerzője, Magyarországon először,  gestalt-műhelyt tart.

További részletek, hamarosan itt a www.pszichológ.us-on olvashatók.

Információ:
Nemeskéri L. Péter,
mobil.: 30-2 92 13 86,
e-mail: nemeskeri.peter@gmail.com

Kultúrák közötti kommunikáció találkozó: Szeged
ápr 30th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

Kultúrák közötti kommunikáció

Szeged, Ifjúsági Ház

2009. július 6-12.

Carl Rogers

Carl Rogers

 

A kiemelkedő amerikai humanisztikus pszichológus, Carl Rogers nevével fémjelzett személyközpontú megközelítés világszerte nagy hatással volt a lelki betegek gyógyítására, a pedagógiai gyakorlatra, a hatékony vezetői stílusról vallott elképzelésekre, az orvos-beteg kapcsolatra.

A személyközpontú megközelítésről sok minden megtudható könyvekből, de „elsajátításához” saját élményre van szükség. 2009 nyarán rendkívüli lehetőség kínálkozik ilyen „saját élmény” megszerzésére.

A kb. 300 főre tervezett találkozó az 1984-ben Carl Rogers és munkatársai közreműködésével tartott nemzetközi összejövetel 25. évfordulóján az eredeti (de nemrég megújult) helyszínen tartjuk. Ez az összejövetel sok résztvevő (pedagógusok, pszichológusok, vállalatvezetők, diákok, orvosok) életében sorsfordító volt: megérezhettük a szabadság lelkesítő ízét és az ezzel együtt járó felelősséget egyaránt.

A külföldi és hazai facilitátorok segítségével megtartandó összejövetel elsősorban tapasztalati tanulásra nyújt lehetőséget, ezt tükrözi az összejövetel előzetes keretterve:

§  hétfőn 6h-kor tartunk egy ismerkedő-fogadást,

§  minden nap lesz nagycsoport, két kiscsoport, egy tematikus csoport (pedagógia, klinikum, szervezetek, vallás, politika / béke) és egy esti beszélgetés,

§  vasárnap délelőtt „búcsú-csoporttal” zárjuk az összejövetelt.

Szeretnénk helyet biztosítani hazai „személyközpontú műhelyek” bemutatkozásának élőben vagy posztereken. Minden javaslatot szívesen fogadunk: alakítsuk együtt a programot.

Érdeklődve várjuk a résztvevők írásait a személyközpontú megközelítés témaköréből: a 2008. december 15-ig beérkező írásokból szeretnénk összeállítani a konferencia-kötetet.

Az összejövetel nyelve angol és magyar (e két nyelvről megfelelő fordítást biztosítunk).

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! További információ:

Klein Sándor

egyetemi tanár, szakmai igazgató

(20) 941 8893

info@shl.hu

Klein Dávid

technikai igazgató

(30) 256 0960

david.klein@edge2000.hu

 

www.rogers2009.hu

Carl Rogers könyvei magyarul az Edge 2000 Kiadótól:
Valakivé válni, A tanulás szabadsága, A találkozások csoportjai (előkészületben).

Megrendelhető: Edge 2000 Kiadó, 1013. Budapest, Attila út 23. – www.edge2000.hu

Telefon: +36 1 375 7473

Email: info@edge2000.hu

Fax: +36 1 202 0180

Az evészavarok rendszerszemléletű terápiája
ápr 29th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

A program vázlata: az evészavarok egyre gyakoribb pszichiátriai kórképek, amelyek terápiájában a pszichoterápia, ezen belül a családterápia döntő jelentősége. Több családterápiás iskola használta mintabetegségnek az anorexiát.

evesza1

Az egésznapos műhely során a hallgatók megismerkednek az evészavarok kialakulásának elméleteivel, a rendszerszemlélet elterjedésével. A családterápia alapvető iskoláinak áttekintése után az evészavarok kezelésében használatos egyéb pszichoterápiás módszereket is érintjük rendszerszemléletű alapon.

Időpont:           2009. április 30. csütörtök, 10-17 óra

Helyszín:          Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika oktató terme.

10.00-11.30    Bevezetés az evészavarok családterápiájába    (Pászthy Bea, Túry Ferenc)

11.30-12.15    Az evészavarok pszichodinamikus megközelítése        

                        (Gáti Ágnes, Ábrahám Ildikó, Árkovits Amaryl)

12.15-12.45    Szimbólumok evészavarokban. A családállítás evészavarokban  (Joó Nóra, Kövesdi Andrea)

12.45-13.30    Ebédszünet

13.30-14.15    Eklektikus családterápia (Túry Ferenc)

14.15-14.45    Családterápia és pszichodráma módszerkombináció előnyei  evészavarok kezelésében  (Varjú Blanka)

14.45-15.00    Szünet

15.00-15.30    Viselkedés és kognitív terápia különböző lehetőségei (Tölgyes Tamás)

15.30-16.00    Gyermek- és serdülőkori evészavarok komplex terápiája (Pászthy Bea)

Szervezők: Pászthy Bea és Túry Ferenc

Elérhetőség: 06 1 2102953, tury@t-online.hu

Részvételi díj: 5000 Ft.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa