SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
„…a kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg…”: konferencia
ápr 30th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

 

szerelem2

 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság “…a kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg…” címmel konferenciát szervez, melynek témája:  Az internet használat pszichológiai és társadalmi haszna és veszélyei.

A konferencia időpontja: 2009. május 26. (Kedd) 10-17 óra között
Helyszíne: Danubius Hotel Gellért (1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.) 

A konferencia célja bemutatni a virtuális világ veszélyeit annak érdekében, hogy a valódi lehetőségeket minél többen használják. 
A virtualitás a bizalmon alapszik. Hinni az embertársakban, hogy a rendszerek megbízhatóak, hinni hogy az etikai korlátok működnek. Csak azt olvassuk el, ami nekünk szól, és csak azt használjuk, amire illetékesek vagyunk. Tudni, hogy a virtuális világ átlátható, ami felkerül a hálóra, az elolvasható szinte bárki által és maradandó.

A konferenciát támogatja: a Miniszterelnöki Hivatal, Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács.

A konferencia zárásaként tervezett kerekasztal beszélgetést Talyigás Judit vezeti.

A konferencia moderátora Alföldi István. 

PROGRAM


10:00-10:30 Csepeli György „Veszélyesen élni?”


10.30-11:00 Szabó György „Virtuális világ és valós tér-utópiák, realitás, veszélyek”


11:00-11:30 Rácz Bencze „Nem is gondoljuk, milyen egyszerű feltörni”


11:30-11:50 Kávészünet 
11:50-12:20 Dedinszky Ferenc „Biztonságos-e az Ügyfélkapu?”


12:20-12:50 Z. Karvalics László „Az univerzális kvantor rémuralma, avagy a veszélydiskurzusok logikai szerkezetéről”


12:50-14:00 Ebéd
14:00-14:30 Vajda Zsuzsanna „Kisvakond on-line. Kisgyermekek a számítógép előtt”


14:30-15:00 Szabó Endre Győző „Kit kérdezzen meg a felhasználó?”


15:00-15:30 Székely Iván “Kukkoló társadalom – avagy van-e még függöny a virtuális ablakunkon?”


15:30-17:00 Kerekasztal beszélgetés

A konferencián a részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékát legkésőbb 2009. május 18-ig küldje el az  NSZJT Titkárságára. On-line jelentkezés az NJSZT honlapján www.njszt.hu! Jelentkezését faxon (472-2739 telefonszámra) vagy e-mailben is elküldheti a titkarsag@njszt.hu címre az alábbi adatok megküldésével:
név, beosztás, a munkahely neve, telefonszám és e-mail cím megadásával, valamint nyilatkozat arról, hogy vegetáriánus menüt kér-e, illetve hozzájárul címadatainak a résztvevők listáján való közléséhez.

A PSZICHOTERÁPIA FOLYÓIRAT V. konferenciája
ápr 29th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

 

pszichoterapia1

A PSZICHOTERÁPIA FOLYÓIRAT ötödik, jubileumi konferenciája: 

„Versenyképesség: versengés és összefogás a pszichoterápiák és tanácsadások világában”

Budapest, 2009. május 8-9.

Hotel Agro konferenciaközpont

1121 Normafa út 54.

Kedves Kollegina! Kedves Kolléga!

Az elmúlt hetekben lezajlott a beküldött absztraktok szerkesztése, s összeállt a Pszichoterápia folyóirat konferenciájának előzetes programja, amit alább olvashat. Reméljük, hogy nem csak mi tartjuk izgalmasnak, sokszínűnek.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a konferenciára a kedvezményes jelentkezés határideje 2009. március 31.

Jelentkezés: http://www.pszichoterapia.hu/konferenciajelentkezes2009.php

Aki még nem rendezte folyóirat-előfizetését, annak érdemes egyúttal megtennie, mivel a Pszichoterápia előfizetői kedvezményt kapnak a konferencia részvételi díjából. A jelentkezési lapról az előfizetés is intézhető.

A program- és szervezőbizottság nevében szívélyes üdvözlettel

Szőnyi Gábor

Jung és a keleti szellemiség kapcsolata
ápr 29th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

Házi-konferencia

2009. május 10., vasárnap 15 óra

carl-jung-mod1

A Kelet-Nyugat Kutatóintézet következő, május 10-i házi-konferenciáját Jung és a keleti szellemiség kapcsolatának szenteli. Jung a komplex analitikus pszichológia megteremtője, évtizedeket töltött a különböző kultúrák szellemi hagyományainak és azok szimbólumrendszereinek megismerésével. A legfőbb inspirációt a maga elméletéhez és annak gyakorlati (például terápiás) alkalmazásához az alkímiában talált, de tanulmányozta barátja, Richard Wilhelm révén a taoista hagyományt is. Bevezető tanulmányokat írt a taoista és buddhista szövegek akkoriban, azaz a húszas-harmincas években Európában először megjelenő fordításaihoz, a taoista alkímiát ismertető Az Aranyvirág titka című műhöz, az I Csinghez és a Tibeti halottas könyvhöz. (Ezek a tanulmányai nemrégiben megjelentek a Jung életműsorozat 11. kötetében: A nyugati és keleti vallások lélektanáról.) Tanulmányozta a zent is, s mindezekben megerősítését nyerte saját szellemi elgondolásainak, és számos olyan felfedezést tett, amelyek kapcsán párhuzamot talált a keleti hagyományokban felvetett eszmékkel és a tudatra vonatkozó elképzeléseivel. Mindvégig jellemző volt rá, hogy rendkívül nyitottan közelített a buddhista eszmevilághoz.

A buddhizmus és a jungi-pszichológia összevetése azért is fontos, mert manapság elindult a buddhista tudatelképzelések és a nyugati tudatkutatás összevetése. Jung teóriája is bebizonyította időtállóságát, és sokan a XXI. század egyik legfontosabb eszmei kiindulópontjának tekintik. Igazi szellemi kihívást is jelenthet a két rendszer integrációjának megkísérlése, hiszen egy két és félezer éves keleti vallási hagyomány és egy százéves (Jung épp 1909-ben fogalmazta meg a kollektív tudattalanra vonatkozó téziseit) nyugati tudomány közös pontjainak a megtalálása minden bizonnyal segíti egyetemes és időszerű elképzelések kialakítását.

Jung hamar túljutott Freud tudattalanra vonatkozó elképzelésein. Az elsőbbség a publikálást illetően valóban Freudot illeti, bár Jung párhuzamosan maga is eljutott orvosi, klinikai tapasztalatai nyomán a tudattalan felfedezéséig (vagyis hogy a pszichének van olyan tartalma, amelyről az egyén nem tud, jóllehet befolyásolja gondolkodását, lelki életét). A szakításra közöttük többek között azért került sor, mert hamar kiderült, hogy Jung megközelítése tovább alakult, fejlődött és egyúttal nyitott a vallások felé, s ebből fakadóan a tudattalan kollektív szintjére úgy tekintett, mint ami az emberiség szellemi életének ősi, kollektív örökségét hordozza magában.

Jelentős kihívás előttünk a tudat szerkezetének, belső törvényeinek feltárása, jelenségeinek elemzése. Ken Wilber, aki integrálszemléletében azt tűzte ki célul, hogy egy mindent magában foglaló térképen jelenítse meg a világ nagy kulturális és vallási tradícióinak legfontosabb elemeit, az ember spirituális, pszichológiai és szociális fejlődési lehetőségeit, feltette a kérdést: vajon miért van, hogy a világ misztikus és kontemplatív irodalmában egyetlen sort sem lehet olvasni a dinamikus tudattalanról, az elfojtott tudatalattiról? Szerinte a tudattalan egyedülálló felfedezése Európa hozzájárulásának tekinthető ahhoz, hogy az ember egészét és lehetőségeit feltárjuk. Wilber azt írja, hogy egyesítenünk kell Freudot Buddhával, a pszichológiát a legmagasabb spiritualitással. Akkor már inkább Buddhát és Jungot. Házi-konferenciánk biztosan segít abban, hogy közelítsük egymáshoz a buddhizmust és a jungi-pszichológiát, hogy felleljük az egybecsengő, közös pontokat, és bennünk is elinduljon egy párbeszéd, ami segíti a buddhizmus jobb megértését.

A házi-konferencia tervezett programja:

15.00-15.45: Szombati Ágnes (jungi analitikus, kiképző terapeuta, a C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület elnöke): A jungi individuációs út és a buddhista gyakorlás

15.45-16.30: Narancsik Gabriella (pszichológus): Keleti expedíció – Jung keletképe

16.30-16.50: szünet

16.50-17.35: Szényei Gábor (pszichológus): A halál utáni bardó állapotok lélektani értelmezése

17.35-18.15: Kerekasztal-beszélgetés, válasz a hallgatóság kérdéseire.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Helyszín: Tan Kapuja Buddhista Főiskola 1098 Budapest, Börzsöny u. 11.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa