SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Adatvédelmi, betegjogi képzés
nov 11th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

Adatvédelmi, betegjogi képzés ,
Pszichiáterek, pszichoterapeuták, klinikai  pszichológusok,
számára!
„ Jog és kommunikáció -a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása ”
3 napos akkreditált  továbbképzés kerül megrendezésre
Budapesten 2009.11.27.-28., 2009.12.12.-n.
A képzés gyakorlatorientált, egyszerre kíván reflektív teret, módszertani útmutatót nyújtani a mindennapok problémás helyzeteinek megoldására, hogy a szakszerű egyben jogszerű legyen.
dr. Kelényi Zoltán ,                                                                          Urbán Éva
ügyvéd
pszichoterapeuta
titok- és adatvédelmi szakértő                                       klinikai szakpszichológus
Akkreditáció: 24 pont
Képzési órák száma:24 óra
Jelentkezési határidő: 2009.11.15.
Résztvevők száma:10-15 fő
A képzés díja:
2009.október 5-ig befizetve:           33.600 Ft /1400 Ft/ óra/fő
2009. november 20-ig befizetve:      36. 800 Ft /1600Ft/óra/fő
Klinikai pszichológiai szakképzésben résztvevők számára (max.5 fő):
19.000 Ft/900 Ft/ óra/fő
A tanfolyam díja magába foglalja a képzés teljes anyagát CD-n, valamint egy hónapos után követést, mely alatt a résztvevők támogatást kapnak a tanultak mindennapi alkalmazása során felmerülő problémák kezeléséhez
A jelentkezés helye:
Telefonon:06/30/97-59-345 (Urbán Éva),
levélben: info@jog-orvoslat.hu,  www.jog-orvoslat.hu, információkérő lap, www.oftex.hu,
akkreditációs ny.sz.: SE-TK/2009.II/00049 szabadon választható
Célcsoport:
A képzést a megjelölteken kívül még ajánljuk a munkaügyi területen valamint nevelési tanácsadókban dolgozó kollégák számára is, miutána törvény szerint definiált egészségügyi adatokkal szintén dolgoznak.
A képzés helyszíne: Budapest, Tölgyfa u.14.fszt.9.

Adatvédelmi, betegjogi képzés,

Pszichiáterek, pszichoterapeuták, klinikai  pszichológusok,  számára!

„Jog és kommunikáció -a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása”

pszichológia jog

3 napos akkreditált  továbbképzés kerül megrendezésre

Budapesten 2009.11.27.-28., 2009.12.12.-n.

A képzés gyakorlatorientált, egyszerre kíván reflektív teret, módszertani útmutatót nyújtani a mindennapok problémás helyzeteinek megoldására, hogy a szakszerű egyben jogszerű legyen.

dr. Kelényi Zoltán,  ügyvéd                            Urbán Éva, pszichoterapeuta

titok- és adatvédelmi szakértő                      klinikai szakpszichológus

Akkreditáció: 24 pont

Képzési órák száma: 24 óra

Jelentkezési határidő: 2009.11.15.

Résztvevők száma: 10-15 fő

A képzés díja:

2009.október 5-ig befizetve: 33.600 Ft /1400 Ft/ óra/fő

2009. november 20-ig befizetve: 36. 800 Ft /1600Ft/óra/fő

Klinikai pszichológiai szakképzésben résztvevők számára (max.5 fő): 19.000 Ft/900 Ft/ óra/fő

A tanfolyam díja magába foglalja a képzés teljes anyagát CD-n, valamint egy hónapos után követést, mely alatt a résztvevők támogatást kapnak a tanultak mindennapi alkalmazása során felmerülő problémák kezeléséhez

A jelentkezés helye:

Telefonon:06/30/97-59-345 (Urbán Éva),

levélben: info@jog-orvoslat.hu,  www.jog-orvoslat.hu, információkérő lap, www.oftex.hu,

akkreditációs ny.sz.: SE-TK/2009.II/00049 szabadon választható

Célcsoport:

A képzést a megjelölteken kívül még ajánljuk a munkaügyi területen valamint nevelési tanácsadókban dolgozó kollégák számára is, miutána törvény szerint definiált egészségügyi adatokkal szintén dolgoznak.

A képzés helyszíne:

Budapest, Tölgyfa u.14.fszt.9.

120 órás önismereti pszichodráma csoport indul kifejezetten fiatal felnőtteknek (18-30)
nov 8th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

120 órás  önismereti pszichodráma csoport indul kifejezetten  fiatal felnőtteknek (18-30)

Janda Zsuzsa pszichopedagógus és Kovács Dániel tanár-közgazdász  vezetésével.

pd120-janda_kovacs

Kéthetente vasárnap délutánonként fél 4 és fél 8 között dolgozunk együtt, Óbudán, a Remetehegyi út 106/A szám alatt, egy alkalom 6000 Ft-ba kerül.

A csoportba kerülést megelőzi egy személyes találkozás a vezetőkkel, melyre jelentkezni:
Janda Zsuzsánál a 06 30 8233729 számon vagy jandazsuzsa@yahoo.com  címen lehet.

A csoport a Képzési Rendnek megfelelően a pszichodráma asszisztensi képzés előfeltétele részeként 120 órában elfogadható.

Pszichopatológia és fejlődési neuropszichológia – A MHE akkreditált továbbképző kurzusa
okt 4th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

Pszichopatológia és fejlődési neuropszichológia

A MHE akkreditált továbbképző kurzusa

Vezeti: Vas József Pál

Időtartam: 15 óra, 3×5 órás pénteki blokkokban + záróvizsga

Helyszín: Országos Gerincgyógyászati Központ Pszichoterápiás osztálya I. em. 58. szoba

Bp. Királyhágó u. 2-4.

Jelentkezés: vas11@t-online.hu, vass@szferenc.hu 2009. 10. 31-ig

Tematika:

I. Blokk: 2009. november 20, 14.00 — 19.15

  1. A fejlődési neuropszichológia alapelvei:

az emberi lét „keresztje”az érzelem:   „vertikális szabályozás”    :  lélek — test

„horizontális szabályozás”:      én —  külvilág

  1. Neuropszichológiai szabályozó rendszerek (tudat, figyelem, memória, reprezentáció, affektivitás, kötelék, alanyköziség, komplexitás, integráció)

II. Blokk: 2009. december 18,14.00 — 19,15

A trauma mint fraktál-mintázat (önhasonlóság) a személyiség alakulásában

  1. Kötődés/kötelék és pszichopatológia (az epigenezis és a köteléki trauma dialektikája
  2. A neuropszichológiai (intra-, inter- és transzhemiszferiális) integráció zavarai

Szkizofrénia-spektrum, affektív pszichózisok, PTSD, drog-addikciók, alkoholizmus, kóros szokások, OCD, evészavarok, súlyos személyiségzavarok, depressziók, szorongásos zavarok, disszociatív- és személyiségzavarok

III. Blokk: 2010. január 8, 14.00 — 19.15

A transzperszonális dimenzió

  1. Sors és küldetés (egzisztenciális interpretáció)
  2. Transzgenerációs traumák (TGT) és következményeik
  1. Kvantumpszichológia

Vizsga

Kedves Kolléganő és Kolléga!

A frissen végzett pszichológus és pszichiáter a nozológia „szakzsargonját” pontosan úgy tanulja, mint a nyelvet. Elvárják, hogy értse és beszélje. Klinikai pszichológiai és pszichiátriai ismeretek nélkül viszont képtelenség elsajátítani.

A 15 órás kurzus ahhoz ad segítséget, hogy a nézőpontot transzperszonális léptékig tágítva feltáruljanak a lélek és a test, az én és a külvilág kölcsönhatásai, valamint a magzati léttől számított fejlődés dimenziói, és az, ahogyan e dimenziók traumák hatására olyan patológiás fejlődési spirálba rendeződnek, amelyben az önhasonlóság mintázata, vagyis a traumával szembeni deficites megküzdés érvényesül. Így rétegeződik egymásra a pszichopatológia épületének megannyi szintje, kezdve a biokémiaitól (vagy kvantumfizikaitól?) egészen a spirituálisig.

Vas József Pál, ECP, akkreditált kiképző pszichoterapeuta

Felhasznált irodalom:

Bergh V. d. B.: The effect of maternal stress and anxiety in prenatal life on fetus and child. In Janus L. (Ed.). The Significance of the Earliest Phases of Childhood for Later Life and for Society. Heidelberg: ISPPM, 37-46. 2002.

Blum T. (Ed.).: Prenatal Perception Learning and Bonding. Berlin: Leonardo Publishers.1993.

Carr V. D. R.: Educating Parents to Educate Their Children. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 10(3), 313-322, 1993.

Dowling T.: Beyond the Birth Trauma. In Janus L.(Ed.). The Significance of the Earliest Phases of Childhood for Late Life and for Society. Heidelberg: ISPPM, 25-28. 2002.

Fedor-Freybergh P.G.: Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine: New Interdisciplinary Science in the Changing World. In Janus L. (Ed.). The Significance of the Earliest Phases of Childhood for Later Life and for Society. Heidelberg: ISPPM, 11-23. 2002.

Gabbard G.O.: Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. Washington DC: American Psychiatric Press. 1994.

Janus L.: The Enduring Effects of Prenatal Experience. London: Jason Aronson. 1997.

Main M.: Discourse, Prediction, and Recent Studies in Attachment: Implications for Psychoanalysis. In Shapiro T., Emde R.N. (Eds.). Research in Psychoanalysis: Process, Development, Outcome. Madison:C.O.: International Universities Press, 209-244. 1995.

Müssig R.: Mother Scheme, Rival Scheme and Ethogenetic Rule. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 7(4): 419-436. 1995.

Rand M.: As It Was in the Beginning: The Significance of Infant Bonding in the Development of Self and Relationships. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 11(4): 487-494. 1999.

Schore A.N.: Affect Regulation and the Origin of the  Self. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Association. 1994.

Schore A.N.: Affect Dysregulation & Disorders of the Self. New York: W.W. Norton & Company. 2003.

Schore A.N.: Affect Dysregulation & the Repair of the Self. New York: W.W. Norton & Company. 2003.

Seelig M.: Re-experiencing Pre- and Perinatal Imprints in Non-Ordinary States of Consciousness. The International Journal of Pre- and Perinatal Psychology and Medicine, 10(3): 323-342. 1998.

Seguí M.C.: The Prenatal Period as the Origin of Character Structures. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 7(3), 309-322. 1995.

Share L.: Dreams and the Reconstruction of Infant Trauma. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 8(3), 295-316. 1996.

Siegel D.J.: The Developing Mind. Toward a Neurobiology of Interpersonal Experience. New York: The Guilford Press. 1999.

Stern D.N.: The interpersonal world of the infant. New York: Basic Books. 1985.

Stern D.N.: The Motherhood Constellation.New York:Basic Books. 1995.

Stern D.N.: The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life. New York: Norton & Company. 2004.

Turner J., Turner-Groot T.: Prebirth Memory Discovery in Psychotraumatology. The International Journal of Pre- and Perinatal Psychology and Medicine, 11(4): 469-485. 1999.

Vas J.: Interaktív pszichoneurobiológia (IPNB): Szemléletváltás a humán kapcsolati dimenziók kutatásában. Egy hipotézis. Pszichoterápia, 10(5), 322-331. 2001.

Vas J.: An Introduction to Interactive Psychoneurobiology. (IPNB). In Janus L.(Ed.). The Significance of the Earliest Phases of Childhood for Later Life and for Society. Heidelberg: ISPPM, 51-53. 2002.

Vas J.P.: Egy elmeorvos tévelygései. Gondolatok a pszichoterápiáról. Pro Die, 2005.

Verny T.R.: Isolation, Rejection and Communication in the Womb. The International Journal of Pre- and Perinatal Psychology and Medicine, 8(3): 287-294. 1996.

Verny T.R.:. The Importance of Prenatal and Perinatal Psychology to the Health of Future generations. In Janus L. (Ed.). The Significance of the Earliest Phases of Childhood for Later Life and for Society. Heidelberg:  International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM), 121-124. 2002.

Wilheim J.: Clinical Manifestations of Early Traumatic Imprints.  The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 10(2), 153-162. 1998.

Dr. SYLVIA FLEMING CROCKER újra Magyarországon, 2009. november 28-29., szombat-vasárnap
Sze 7th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

Nagy örömmel értesítünk, hogy

Dr. Sylvia Fleming Crocker
a neves gestalt terapeuta
2009. november 28-29. szombat-vasárnap,
újra két napos gestalt műhelyt tart Magyarországom.
„Veszítsétek el az eszeteket, térjetek inkább magatokhoz!”
Fritz Perls
„Terapeutaként váljatok olyanná, mint a falu bolondja!”
– Sylvia Fleming Crocker
Nagy örömmel értesítjünk, hogy Sylvia Crocker, noveber végén újra tart Gestalt műhelyt tart Budapesten.
A  noveberi 2 napos műhely témája:
„A Gestalt álommunka pszichodramatikus megközelítésben” lesz.
Sylvia műhelyét elsősorban azoknak ajánljuk akik valamilyen segítő foglalkozásban, pszichológusként, terapeutaként, természetgyógyászként, pszichodramatistaként emberekkel dolgoznak vagy szeretnének dolgozni.
Sylvia Fleming Crocker
Sylvia, aki a klasszikus gestalt pszichoterápia kivételes képviselője évtizedeken keresztül dolgozott együtt Erving és Miriam Polsterrel, valamint Judith és George Brownnal, Fritz Perls legközelebbi tanítványaival. Mielőtt végleg, teljesen a gestalt pszichoterápiának szentelte volna életét, filozófiát és összehasonlító vallástörténetet tanított az Egyesült Államok különböző egyetemein.
Saját vallomása szerint, számára ez a „gondolkodás”-ról a „cselekvés”-re való áttérést jelentette. Saját gestalt praxist nyitott később Wyoming államban, Laramie-ban.
Ma Sylvia a világ országait járva tanítja a Gestalt pszichoterápia elméletét és gyakorlatát.
Sylvia Fleming Crocker a nagy sikert aratott: A Well Lived Life:

Essays in Gestalt Therapy, című könyv szerzője, számos publikációja, cikke jelent és jelenik meg.
Hamarosan lát napvilágot legújabb könyve, Az álom pszichodrámai megközelítése a terápiában címmel.
Perls, Hefferline és Goodman egy fél évszázaddal ezelőtt megszabták a gestalt terápia útját, melynek lényege; tényleges változásokat a jelenben, a kliens jelen pillanatbéli, valós életének feltárásával hozhatunk létre.
Sylvia ehhez a klasszikus alapálláshoz tér vissza, s megmutatja, miként tudjuk elegánsan, könnyedén és humorosan elérni a biztos célt. Miként tudunk embertársaink, klienseink számára hatékonyan pozitív változást biztosítani.
Sylvia az AAGT Association for the Advancement of Gestalt Therapy, alapító -, és a New York Institute of Gestalt Therapy rendes tagja.
Ken Wilber szerint, „Sylvia az egyetlen, aki filozófiai tudása segítségével valóságosan tudja összekapcsolni a gestalt pszichoterápiát korunk legújabb filozófiai irányzatával.”
A novemberi tréning részvételi díja: 66.000Ft.
Ha szeptember 30 -ig jelentkezik, akkor 20,000 Ft kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból.  66.000 Ft helyett 46 000,- Ft
Ha okt-ig jelentkezik, akkor 10,000 Ft kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból.  66.000 Ft helyett
56 000,- Ft
A program végén a résztvevők a 20 óra képzés elvégzését igazoló tanusítványt kapnak.
Jelentkezés
Részvételi szándékod véglegesítéséhez 6.000 Ft előleg befizetése szükséges, melyet postai, rózsaszín csekken, banki átutalással, vagy személyesen tehet meg.
A korlátozott férőhelyekre való tekintettel, foglalását jelentkezési sorrendben tudjuk elfogadni.
A Gestalt terápiáról bővebben: http://pszicholog.us/2009/08/13/gestalt-terapia/
Fritz Perls élete: http://pszicholog.us/2009/08/25/1098/
„Sylvia egy új fajta szintézist hozott létre, melyre mindannyian vártunk Perls, Hefferline és Goodman a „gestalt biblia” szerzői óta.”
– Richard Kitzler, a New York-i Institute of Gestalt Therapy legnevesebb trénere
„A Well-Lived Life, az oslói Gestalt Intézetben alaptankönyvünk volt. Sokan közülünk spontán kiáltottak fel: Ebből a könyvből értettem meg valójában, mi is az a Gestalt pszichoterápia.”
– Terezia Christiansen, Gestalt terapeuta, Norvégia
„Veszítsétek el az eszeteket, térjetek inkább magatokhoz!”
Itt 
tudsz 
jelentkezni:
Nemeskéri L. Péter
mobil.: 06 30-292 13 86
e-mail: nemeskeri.peter@gmail.com

Dr. Sylvia Fleming Crocker

a neves gestalt terapeuta

A Gestalt álommunka pszichodramatikus megközelítésben

címmel

DSC_0165

Sylvia Fleming Crocker, Budapesten, 2009 augusztus

2009. november 28-29. szombat-vasárnap,

újra, két napos gestalt műhelyt tart Magyarországon.

„Veszítsétek el az eszeteket, térjetek inkább magatokhoz!” – Fritz Perls

„Váljatok –terapeutaként – olyanná, mint a falu bolondja!” – Sylvia Fleming Crocker

a

A 2 napos műhely témája:

Álmainkon keresztül valódi énünk (self) az elidegenedett részeivel való egységet keresi és megoldást keres bizonyos feldolgozalan témákra, hogy ezáltal azokat élete szerves részévé tegye. Az álmok jelentése az álom részei között létrejövő kapcsolat és párbeszéd során bukkan elő.Bízom benne, sikerül más terapeutákat is arra bátorítanom, hogy használják ezt a dramatikus módszert a Gestált álommunkájuk során. – Sylvia Fleming Crocker

Bővebben itt olvashatsz Sylvia novemberi Gestalt tréningjéről: http://pszicholog.us/2009/09/07/sylvia-fleming-crocker-a-gestalt-alommunka-pszichodramatikus-megkozelitesben/

a

álom

Picasso: Áloma

Sylvia műhelyét elsősorban azoknak ajánljuk akik valamilyen segítő foglalkozásban, pszichológusként, terapeutaként, természetgyógyászként, pszichodramatistaként emberekkel dolgoznak vagy szeretnének dolgozni.

Sylvia Fleming Crocker

Sylvia, aki a klasszikus Gestalt pszichoterápia kivételes képviselője évtizedeken keresztül dolgozott együtt Erving és Miriam Polsterrel, valamint Judith és George Brownnal, Fritz Perls legközelebbi tanítványaival. Mielőtt végleg, teljesen a Gestalt pszichoterápiának szentelte volna életét, filozófiát és összehasonlító vallástörténetet tanított az Egyesült Államok különböző egyetemein.

Saját vallomása szerint, számára ez a „gondolkodás”-ról a „cselekvés”-re való áttérést jelentette. Saját Gestalt praxist nyitott később Wyoming államban, Laramie-ban.

Ma Sylvia a világ országait járva tanítja a Gestalt pszichoterápia elméletét és gyakorlatát.

Sylvia Fleming Crocker a nagy sikert aratott: A Well Lived Life:

Essays in Gestalt Therapy, című könyv szerzője, számos publikációja, cikke jelent és jelenik meg.

Hamarosan  napvilágot lát legújabb könyve, „Az álom pszichodramatikus megközelítése a terápiában” címmel.

Perls, Hefferline és Goodman egy fél évszázaddal ezelőtt megszabták a Gestalt terápia útját, melynek lényege; tényleges változásokat a jelenben, a kliens jelen pillanatbéli, valós életének feltárásával hozhatunk létre. Sylvia ehhez a klasszikus alapálláshoz tér vissza, s megmutatja, miként tudjuk elegánsan, könnyedén és humorosan elérni a biztos célt. Miként tudunk embertársaink, klienseink számára hatékonyan pozitív változást biztosítani. Sylvia az AAGT Association for the Advancement of Gestalt Therapy, alapító -, és a New York Institute of Gestalt Therapy rendes tagja.

Ken Wilber szerint, „Sylvia az egyetlen, aki filozófiai tudása segítségével valóságosan tudja összekapcsolni a Gestalt pszichoterápiát korunk legújabb filozófiai irányzatával.”

A novemberi tréning részvételi díja: 66.000Ft.

Ha október 15 -ig jelentkezik, akkor 20,000 Ft kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból.  66.000 Ft helyett

46 000,- Ft

Ha október 30-ig jelentkezik, akkor 10,000 Ft kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból.  66.000 Ft helyett 56 000,- Ft

Feliratkozom a GESTALT MŰHELY hírlevelére
E-mail:

Csoport meglátogatása

A képzés végén a résztvevők a 20 órás képzés elvégzését igazoló tanusítványt kapnak.

Jelentkezés

Részvételi szándékod véglegesítéséhez 6.000 Ft előleg befizetése szükséges, melyet postai, rózsaszín csekken, banki átutalással, vagy személyesen tehetsz meg.

A korlátozott férőhelyekre való tekintettel, foglalásodat jelentkezési sorrendben tudjuk elfogadni.

A Gestalt terápiáról bővebben: http://pszicholog.us/2009/08/13/gestalt-terapia/

Fritz Perlsről: http://pszicholog.us/2009/08/25/1098/

„Sylvia egy új fajta szintézist hozott létre, melyre mindannyian vártunk Perls, Hefferline és Goodman a „gestalt biblia” szerzői óta.”

– Richard Kitzler, a New York-i Institute of Gestalt Therapy legnevesebb trénere

„A Well-Lived Life, az oslói Gestalt Intézetben alaptankönyvünk volt. Sokan közülünk spontán kiáltottak fel: Ebből a könyvből értettem meg valójában, mi is az a Gestalt pszichoterápia.”

– Terezia Christiansen, Gestalt terapeuta, Norvégia

„Sylvia worshopján az elméleti és gyakorlati útmutatások tökéletes összhangban voltak. Ez az egyensúly, valamint a nagy szakmai tapasztalaton alapuló tudása mindenkit lebilincselt. Számomra a virtuóz tudás mellett a tapasztalható nyugodt és állandó megnyugtató és mégis élénk gondolati ritmus is sokat adott.”

– Honti Margó pszichológus

Itt tudsz jelentkezni:

Nemeskéri L. Péter

06 30-292 13 86

gestalt@pszicholog.us

Innen töltheted le a jelentkezési lapot


Feliratkozom a GESTALT MŰHELY hírlevelére
E-mail:

Csoport meglátogatása
Sylvia Fleming Crocker: A Gestalt álommunka pszichodramatikus megközelítésben
Sze 7th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

Sylvia Fleming Crocker: A Gestalt álommunka pszichodramatikus megközelítésben

Az álommunkának ez a módszere a pszichodráma Gestalt változatát alkalmazza: a szerepcserét alkalmazva az álomlátó mondja ki az összes szót, ahelyett, hogy a többiekkel játszatná el azt a szerepet, amit az álomlátó leírása alapján rögtönöznének. Így minden álomanyag az álomlátótól származik, leggyakrabban az álomlátó egy lényegi üzenetet fedez fel az álommunkán keresztül. Mivel sok csoporttag ténylegesen a munka részévé válik, így ennek a megközelítésnek sokféle hozadéka van a terápiás csoportfolyamat életére.

Ez különösen erőteljes a visszatérő álmokkal való munkában, ahol is az álomlátó újra és újra arra kényszerül, hogy szembenézzen azokkal az egzisztenciális kérdésekkel, amelyek mindezidáig megoldatlanok vagy feldolgozatlanok maradtak.

Az a meglátásom, hogy az álomtevékenység a szervezet önszabályozó képességének megjelenési formája, valamint azonkésztetésnek is, hogy mindent egy működőképes egésszé formáljon.

Álmainkon keresztül valódi énünk (self) az elidegenedett részeivel való egységet és megoldást keres bizonyos feldolgozatlan témákra, hogy ezáltal azokat élete szerves részévé tegye. Az álmok jelentése az álom részei között létrejövő kapcsolat és párbeszéd során bukkan elő.

Bízom benne, sikerül más terapeutákat is arra bátorítanom, hogy használják ezt a dramatikus módszert Gestalt álommunkájuk során.

DSC_0170

Sylvia Fleming Crocker, Budapesten, 2009 augusztus


Itt tudsz jelentkeznia novemberi 28-29. tréningre:

Nemeskéri L. Péter

06 30-292 13 86

gestalt@pszicholog.us

A jungi személyiségtípusok elmélete és gyakorlati alkalmazásuk
aug 6th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

A jungi személyiségtípusok elmélete és gyakorlati alkalmazásuk


Carl-Jung

Helyszín:

Magyar Pszichiátriai Társaság székháza
Kezdési időpont: 2009. szeptember 12.

Jelentkezési határidő: 2009. július 31.

C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület

A jungi személyiségtípusok elmélete és gyakorlati alkalmazásuk

A tanfolyam SE-TK/2009.II/00080 számon akkreditálásra került.
Akkreditált pontértéke 50 pont.

Akkreditáló egyetem: Semmelweis Egyetem Ált. Orvosi Kar

A szeminárium célja, hogy bemutassa a jungi személyiség-típustan elméletét és gyakorlati alkalmazását. Napjaink fokozott stressz terhelése mellett a személyiségtípusok működésének ismerete nagy segítség az interperszonális kapcsolatok harmonikusabbá tételben: a pszichoterápiás, orvos-beteg, vagy általában a munkahelyi kapcsolatban, csakúgy, mint a magánéletben. A Jung által leírt nyolc személyiségdinamikai modelltanfolyami ismertetése hangsúlyozottan gyakorlati szemléletű.

(A tanfolyam a C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület keretében folyó jungi analitikusi módszerspecifikus képzés elméleti blokkjának része, de a jelentkezésnek nem feltétele a jungi módszerspecifikus képzésben való részvétel.)

Előadó: dr. Szombati Ágnes, jungi kiképző analitikus, ECP, WCP

Elérhetőség: a.szombati@chello.hu; a.szombati@gmail.com; tel: (70) 502 6465

Célcsoport: pszichológusok, klinikai szakpszichológusok, orvosok, pszichoterapeuták

Helyszín: Magyar Pszichiátriai Társaság székháza, Hűvösvölgyi út 75/a illetve Versec sor 5.

Jelentkezési határidő:

2009.07.31.

További információ a tanfolyamról: www.cgjung.hu

Órarend:

2009.09.12. szombat 10h – 14h: Az extravertált gondolkodó típus
2009.09.26.

szombat 10h – 14h: Az extravertált érző típus
2009.10.10.

szombat 10h – 14h: Az extravertált érzékelő típus
2009.11.07.

szombat 10h – 14h: Az extravertált intuitív típus
2009.11.14.

10h – 14h: Az introvertált gondolkodó típus
2009.11.21.

szombat 10h – 14h: Az introvertált érző típus
2009.12.05.

szombat 10h – 14h: Az introvertált érzékelő típus
2009.12.19. szombat 10h – 14h: Az introvertált intuitív típus

Figyelem! A kezdési időpont változhat, ezért kérjük, a jelentkezők előzetesen egyeztessenek a megadott elérhetőségeken, illetve látgassák a www.cgjung.hu oldalt.

2009. augusztus 28, Nyitott NLP műhely nap, pszichológusoknak, terapeutáknak
Júl 29th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

Meghívó

2009. augusztus 28– ára péntekre, 9.30-17 óráig


a New Code Kft.


Nyitott NLP műhely napjára, melyet


Kovács Magdolna

nemzetközi NLP tréner

és

dr. Bagi Éva Eszter PhD.

neurofiziológus, addiktológiai konzultáns vezet


einstein-bringás


A műhely főbb témái:


• Mi a Neuro Lingvisztikus Programozás (NLP)?

• Miként tudja használni az NLP-t munkájában, mindennapi életében?

• Az NLP előfeltevései?

• Mechanisztikus- és/vagy rendszerszemlélet?

• a reprezentációs rendszerek (VAKOG)

• magas teljesítményű állapotok és azokat előidéző játékok

• Az egész életen át folytatott játék szerepe mentális egész-ségi állapotunk megőrzésében

• A placebo-hatás segítő ereje

• NLP változási modellek

Résztvevőink a tréningen megtanulják, begyakorolják, hogy egyéni és csoportos klienseiknél, olyan állapotokat idézzenek elő, melyek terápiájukat a lehető leghatékonyabbá teszi, a klienseikkel kapcsolatukat a kívánt szinten tartja. Magasteljesítményű állapotokban a tudatos és a tudattalan szférájuk kommunikációja átjárhatóvá tevődik, a játékban felszabaduló energiákból erőforrásaik megsokszorozódnak, fókuszt nyernek. Az New Code-NLP principális eszközével, a mintázás, a mintakövetés, a tanulás módszerével egyszerűen elsajátítható gyakorlatokat, tapasztalatokat gyűjtünk magunk és a tréningen résztvevők aktív közreműködésével. Megmutatjuk a placebo-hatás jelenlétét, annak terápiában működtethető erejét. Felidézzük az építő szenvedélyeink erőforrást nyújtó kapacitásait. Elbarangolunk a hit-hiedelem időnként pusztító, akadályozó világába és megtanuljuk az abból eredeztethető építő utakat. Mindezt egy napos tréning keretén belül a változási-modellek mentén.

Bizton vállaljuk a garanciát, hogy a nap végén kézzelfogható módszerekkel és hasznosítható tudással, újonnan megismert szakemberekkel épített kapcsolatokkal térhet haza. És tagja lehet a New Code Human Consulting Clubnak, mely bármikor – munkája, illetve magánélete folyamán – felmerülő kérdéseire választ ad a későbbiekben.

Szeretettel és érdeklődéssel várjuk, hogy mi is tanulhassunk Öntől.

Kovács Magdolna és dr. Bagi Éva Eszter


Maximális létszám: 21 fő (Jelentkezését beérkezési sorrendben tudjuk elfogadni!)

Regisztációs díj: 4. 000 Ft

Részletekről érdeklődjék Végh Ildikónál,

e-mail: i.vegh@newcode.hu;

Tel.: 06 30 538-8489

Helyszín: Newcode Oktató Központ, Budapest, VI. Munkácsy Mihály utca 27. I. 3.

Szeretnék jelentkezni a New Code NLP bemutató műhelyre

06 30 538-8489

i.vegh@newcode.hu

Iratkozzon fel havonta megjelenő NLP hírlevelünkre!

Színház-és Filmművészeti Egyetem akkreditált beszédtechnika továbbképzés
máj 29th, 2009 by Nemeskéri L. Péter

Színház-és Filmművészeti Egyetem 

akkreditált beszédtechnika továbbképzés

beszedtechnika

jelentkezési határidő

Június 5.-én lejár a Színház-és Filmművészeti Egyetem akkreditált beszédtechnika továbbképzésének jelentkezési határideje! A képzés díját egy összegben, a képzés kezdetéig (szeptember közepe) kell befizetni. Felvételi beszélgetés június 13-án várható, túljelentkezés esetén az egyetem pótfelvételi napot iktat be.

Az oktató tanárok és néhány nevükhöz kapcsolódó téma:

Illés Györgyi  képzési vezető (beszéd-zene kapcsolata, a kreatív mese)

Hegedűs D. Géza színművész, tanszékvezető (felkészítés vers-és prózamondó versenyekre)

Logopédus előadók: 

Thoroczkay Miklósné (kisgyermekek beszédfejlődése, a beszéd működése)

Ságodi Gabriella (hangsúly, hanglejtés)

Fort Kriszta (ritmus és koncentráció)

Kiss Éva (légzés-hangadás, média és beszéd))

H. Kalmár Zsuzsa (artikuláció, helyes mássalhangzóejtés)

Papp Márta (a beszéd és mozgás kapcsolata és kreatív gyakorlatai)

Részletes órarendet a felvételi beszélgetésen kapnak a jelöltek. Addig is érdeklődni a részletekről Pásztor Brigitta képzési koordinátornál lehet

 a 338-4715-ös telefonszámon és e-mail-ben a beszedkepzes@gmail.com címen.

Komplex művészeti terápia továbbképző tréning pedagógusoknak
Sze 6th, 2008 by Nemeskéri L. Péter

Komplex művészeti terápia továbbképző tréning pedagógusoknak


művészetterápia

A Kecskeméti Tanítóképző Főiskola gondozásában akkreditáltattuk a Komplex művészeti terápiát – sajátos nevelési igényű gyermekek közösségben való oktatásának, nevelésének segítésére.

Tréning-ismertető


A tréning résztvevői egy olyan, az oktatás megszokott kereteitől eltérő, alternatív módszert sajátíthatnak el, amely segíti az (5–10 éves) különböző okokból sajátos nevelési igényű, egyébként jó intellektusú gyermekek közösségben való oktatását, nevelését.

A Komplex művészeti terápia a kreativitás fejlesztésével a személyiségben olyan változásokat idéz elő, amelynek segítségével a sajátos nevelési igényű (egyenetlen részképesség-fejlődésű, hiperaktív, szorongó, kommunikációjában súlyosan akadályozott, diszlexia-, diszgráfia- és diszkalkulia-veszélyeztetett, figyelemzavaros, stb.) gyermekek beilleszkedése, magatartása, figyelme, az ismeretszerzésben nyújtott teljesítménye pozitív irányba változik. A komplexitást az ének-zene, mozgás, ábrázolás hármas egysége alkotja. A módszer integrált keretek között történő alkalmazhatóságát többször bizonyította.

A tréning 60 órás, fél év alatt, két hétvégi blokkban (péntek déltől vasárnap délig) kerül megrendezésre. A blokkok egyenként 30 órásak, az órák rendje váltogatja a különböző tevékenységi formákat (elmélet és gyakorlat). Az elméleti részben a résztvevők kompetens szakemberektől, előadások formájában megismerkednek a gyermekek nehézségeit okozó sérülések, zavarok organikus és pszichés hátterével, okaival, az általában alkalmazható kezelési formákkal. Tudásukról tesztek megoldásával számolnak be. A gyakorlati részben a képzés vezetője, egy képzett terapeuta által vezetett foglalkozásokon, majd egyes terápiás elemek önálló alkalmazásával un. „sajátélmény” keretén belül önmagukon tapasztalhatják meg a módszer feszültségoldó, fejlesztő hatását. A képzésben olyan technikákat sajátítanak el, amelyeket az integráció során használnak. Az értékelés jegyzőkönyvekkel (a nap végén) és a csoporttagok visszajelzéseivel (minden óra végén) történik. A második blokkban a résztvevők mindegyike 10-15 perces referátumot tart (szakirodalom-feldolgozás, a sajátélményben szerzett tapasztalatok felhasználásával).

A tréning kidolgozója Schmidtné Balás Eszter mesterlogopédus.

A program alapítási és indítási száma: OKM-3/130/2007.

Kecskeméti helyszínnel a kezdés várható időpontja: 2009. február.

Jelentkezési határidő: 2009. január 19. hétfő.

Részvételi díj: 65-75 ezer forint (létszámtól függően).

Jelentkezés:

(2040 Budaörs, Fodros u. 25.) vagy e-mailben (balase@seneca.hu) a Seneca Beszéd Stúdióba.

Jelentkezési határidő: 2008. november 17.

A jelentkezőknek a képzés előtt részletes tematikát és tájékoztatót küldünk.

pszichologia terápia művészet tréningpszichodráma • filozófia • vallásbölcselet • tábor • önismeret • családterápia • kommunikáció • neuro lingvisztikus programozás • pedagógia • sajátélmény • workshop • gestalt • hipnózis • kutatás

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa