SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Nemzetközi Pszichiátriai kongresszus, Szeptember 9-11
augusztus 20th, 2010 by Nemeskéri L. Péter

„PSZICH-MANCIPÁCIÓ” AVAGY MIT ÜZEN A TEST ÁLTAL A LÉLEK?

A mentális egészség világszerte – és az Európai Unió által is deklaráltan – a prioritások közé tartozik a holisztikus egészségszemlélet felfogásához híven. Ennek ellenére a gyakorlatban még ma is gyakran tapasztalható – tisztelet a kivételnek – hogy, amikor a pszichiátriai betegek szomatikus vagy szociális problémák révén kerülnek az ellátórendszerbe az azonos ellátási feltételek szempontjai nem teljesülnek számukra.
Ugyanakkor, a mentális betegellátásban dolgozó kollégáinknak – orvosoknak, pszichológusoknak és szakdolgozóknak egyaránt – számos stigmával, előítélettel, kell megküzdeniük munkájuk során.
Konferenciánk jelszava: „pszich-mancipáció”, neologizma formájában egyetlen kifejezéssel igyekszik rámutatni arra, hogy az egyenjogúság a pszichés problémákkal küzdőket és azok segítőit is egyaránt megilleti.
Konferenciánk alcíme:”mit üzen a test által a lélek”.  Ennek jegyében igyekszünk megmutatni, hogy a neves pszichiáter, pszichológus, pszichiátriai szakdolgozóink mellett más szakterületek elismert képviselői – kardiológus, onkológus, sürgősségi szakorvos, belgyógyász, idegsebész, szociális szakember – hogyan vélekednek a pszich-mancipáció kérdéséről.
Az Országos Pszichiátriai Központ második tanévnyitó konferenciája, tudományos összefogásban a DEOEC Pszichiátriai Tanszékével, az Egészségügyi Holding Zrt. Sántha Kálmán Szakkórház Kft-vel, illetve a Pszichiátriai Szakvállalattal, egyedülálló módon mintegy konzorciumi szervezésben valósul meg.
A döntéshozókat, a civil szervezetek és a szociális szféra képviselőit, valamint a média reprezentánsait vendégül látva, az egyes szekciókban teret kapnak azon kérdések, amelyek őszinte felvetése rendkívül fontos a megújuló pszichiátriai ellátás szempontjából.
Konferenciánk ily módon is szeretne rámutatni arra, hogy a mentális egészség kérdésköre összetett, interdiszciplináris együttgondolkodást és összefogást igénylő feladat.
Ma, amikor egy új pszichiátriai országos intézet körvonalai, az ellátás korszerű szempontrendszerei ismét kirajzolódhatnak, tanévnyitó konferenciánk további célja egy szélesebb összefogás megteremtése a mentális egészségünk javítása érdekében.
A közös gondolkodás jegyében született konferencia létrehozásáért köszönet illeti valamennyi támogatónkat, akik – felismerve a téma jelentőségét – készséggel álltak mellé.
dr. Móré E. Csaba dr.
Eü. Holding innovációért és pszichiátriáért
felelős főigazgató
Frecska Ede
DEOEC tanszékvezető
Prof. dr. Polgár Péter
Sántha Kálmán Szakkórház Kft. ügyvezető
dr. Németh Attila
OPK szakmai igazgató

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa